Huskurage mot våld i hemmet

Som ett led i vårt trygghetsarbete arbetar vi med konceptet huskurage. Karlskogahem AB vill förhindra våld i hemmet genom att grannar agerar när något sker i lägenheten där vi bor eller vistas. Med hjälp av Huskurage vill vi bidra till ökad trygghet för alla boende på Karlskogahem.

  1. Knacka på hos grannen för att höra efter hur allt är.
  2. Vid behov – hämta hjälp av andra. Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.
  3. Ring Polisen (112). Kontakta alltid Polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

De allra flesta som utsätts för våld i nära relation anmäler inte. Många lever därför med våld varje dag. Majoriteten är kvinnor, men även barn och män blir utsatt för våld av närstående. Det kan vara livsavgörande att så snart som möjligt, genom att ringa på eller på annat sätt, uppmärksamma och agera när något sker i husets utrymmen. Det kan få våldet att avledas eller upphöra. I våra hus ska vi kunna förvänta oss att våra grannar agerar och visar civilkurage vid oro för pågående våld.

Karlskogahem eftersträvar att vara en hyresvärd som tar ansvar och agerar. Alla boende inom Karlskogahem ska ha rätt att leva utan oro och rädsla. Med huskurage kan vi på Karlskogahem tillsammans med våra hyresgäster göra skillnad för utsatta, vi kan hjälpa människor till ett bättre liv och vi kan stoppa våldet som pågår mitt bland oss.

Karlskogahem kommer regelbundet att upplysa om huskurage i samband med fysiska möten i våra bostadsområden. Vi kommer även att informera i samband med kontraktsskrivning samt vid inflyttningsbesök.