Näringslivsförtur

Näringslivsförtur innebär att man har fått en ny tillvidareanställning, eller en längre anställning via bemanningsföretag, inom kommunen och avser att flytta hit, samtidigt som det är angeläget att personen får sin hemvist inom kommunen.

Ansökan om förtur, enligt särskild blankett, skall göras innan eller inom en månad efter att anställningen påbörjats. Anställningen skall styrkas med arbetsgivarintyg.

Du som söker får maximalt två erbjudanden under sex månader. Om du avböjer ett erbjudande försvinner förturen. Du kommer inte kunna begära förtur till ett särskilt objekt eller särskilt område.

Blankett för ansökan om näringslivsförturPDF

Vid förtursärenden kontakta Bobutiken, adress Skrantafallet 9 A, telefon 0586–657 10.