Näringslivsförtur

Näringslivsförtur innebär att man har fått ny tillvidareanställning, eller en längre anställning via bemanningsföretag, inom kommunen och avser att flytta hit, samtidigt som det är angeläget att personen får sin hemvist inom kommunen.

Ansökan om förtur, enligt särskild blankett, skall göras innan eller inom en månad efter att anställningen påbörjats. Anställningen skall styrkas med arbetsgivarintyg.

Den sökande får maximalt två erbjudanden under sex månader. Om den sökande avböjer ett erbjudande försvinner förturen. Den sökande kan inte kräva förtur till särskilt objekt eller särskilt område.

Blankett för ansökan om näringslivsförturPDF

Vid förtursärenden kontakta Bobutiken, adress Skrantafallet 9 A, telefon 0586–657 10.