När du grillar måste du vara mycket uppmärksam och bevaka din grill hela tiden. Du måste även se till att dina grannar inte störs av rök eller os.

 

Grillplats i ditt bostadsområde

Det bästa är om du grillar på avsedd grillplats i ditt bostadsområde. Du som grillar är ansvarig för grillen och att den är ordentligt släckt när du lämnar platsen.

Lämna aldrig grillen obevakad och ha alltid vatten till hands så att du snabbt kan släcka om olyckan skulle vara framme.

 

Grilla på din uteplats

Om du har en uteplats går det bra att använda en kolgrill. Tänk då på att inte ställa kolgrillen för nära fasad,  buskar, växter eller annan brännbar material. Detta på grund av brandrisken, men även för att dina grannar inte ska bli störda av rök eller os.

Om du har en gasolgrill, tänk på att gasolbehållaren får vara på max fem liter (blå campingbehållare) om du förvarar den i lägenheten. På en öppen uteplats får du ha en gasolbehållare om max 30 liter (P11). 

 

Grilla på din balkong

Du får grilla på din balkong, dock endast med elgrill.

Kol- och gasolgrill är inte tillåten på grund av brandrisken.