Vinterunderhåll

Snöröjning och halkbekämpning
Vi snöröjer efter det slutat snöa för att vi vill få med all snö på en plogning. Vid stora eller långvariga snöfall börjar vi tidigare. Att snöröja våra områden efter ett normalt snöfall tar cirka åtta timmar. Att grusa våra områden tar cirka fyra timmar. Vi prioriterar framkomligheten till sjukhem och gruppboenden, därefter bostadsområden.

Om du hyr egen bilplats
Hyr du en egen parkeringsplats ansvarar du själv för snöröjning och halkbekämpning av parkeringsplatsen liksom skottning vid garage eller carport. Använder du motorvärmare får sladden inte hänga kvar på stolpen när du är ute och kör.