Nyckelhantering

I de flesta av våra fastigheter använder vi oss av taggar (elektroniska nycklar). I det elektroniska nyckelhanteringssystemet lagras dina/era dörröppningar, bokningsloggar från tvättstugan samt bokningar av Gästlägenhet. Uppgifterna lagras i fyra veckor för debitering av gästlägenhetsbokningen, tekniskt underhåll och felsökning. Dessa händelser är en form av personuppgifter.

Ändamålen med behandlingen av personuppgifterna är att du/ni ska kunna öppna de dörrar ni behöver i ert bostadsområde, boka er tid i tvättstugan och boka gäst. På vissa adresser finns möjlighet att lägga in namn och telefonnummer på porttavlan/porttelefonen (telefonnummer syns ej) om du/ni som hyresgäst vill.

Karlskogahem grundar behandlingen av personuppgifter dels på ett berättigat intresse och dels för att kunna upprätthålla hyresavtalet gentemot dig som hyresgäst enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till Polisen vid en eventuell brottsutredning.

Gallring

När du/ni flyttar från din/er lägenhet raderas dina/era personuppgifter ur det elektroniska nyckelhanteringssystemet.