Dags för nya utmaningar?

Vill du ha frihet under ansvar och vara med och utveckla bra boendemiljöer med engagerade arbetskollegor som hjälper varandra att lyckas i en bra arbetsmiljö? Då kan du vara vår nästa medarbetare.

 

En attraktiv arbetsplats

Här kan du söka lediga tjänster på Karlskogahem. På Karlskogahem är vi cirka 40 medarbetare som arbetar tillsammans.

Karlskogahem vill vara attraktiva arbetsplatserna i Karlskoga. En förutsättning för att Karlskogahem ska upplevas som attraktiv arbetsplats är att alla medarbetare känner stolthet och engagemang i sitt arbete. Stolta och engagerande medarbetare blir ambassadörer som sprider ett gott rykte om Karlskogahem till kunder, leverantörer och andra intressenter vilka kan vara potentiella kandidater.

Att företagets medarbetare trivs, mår bra, har rätt kompetens, är aktivt delaktiga och har möjlighet att påverka utformningen av verkamheten är en förutsättning för allas engagemang, vilja och förmåga att utföra ett bra arbete.

Våra medarbetare ska ha goda förutsättningar att göra en bra arbetsinsats utifrån våra hyresgästers behov och önskemål. Detta säkerställer vi genom kompetensutveckling, löpande uppföljning av arbetsinsatser, bra ledarskap samt bra kommunikation om vår gemensamma värdegrund.

I menyn till vänster har du möjligheten att träffa några av våra medarbetare som delar med sig av sina erfarenheter och tankar om att jobba på Karlskogahem.

Karlskogahems ledarskap

“Som ledare på Karlskogahem, är vi goda förebilder och strävar alltid efter att leda utifrån sammanhanget, målen och teamens behov.”  – HR- & kommunikationsansvarig, Jimi Högfeldt

Vår ledarfilosofi:

Medarbetarna känner att ledarna …

… genuint tror på Karlskoga och är bra förebilder för verksamheten

… är en del av verksamheten som bygger trygghet och hjälper dem att lyckas

… präglas av samstämmighet, rättvisa och enkelhet

… är engagerade, tydliga och bidrar med positiv energi

… är riktigt bra på att informera, delegera och uppmuntra till utveckling för både individ och organisation

 

Vårt kollegiala samarbete ska präglas av …

… en gemensam förväntan om att i roll kunna ge och få feedback runt sitt ledarskap och sin utveckling

… en framåtanda, där vi hjälper varandra att lyckas

… en positiv inställning där vi arbetar med utveckling som en del av vardagen

… en gemensam strävan efter balans mellan “roll och person” och arbete och fritid

… att tillsammans utveckla ledarbeteenden som får våra medarbetare att växa och känna sig sedda