Dags för nya utmaningar?

Vill du ha frihet under ansvar och vara med och utveckla bra boendemiljöer med engagerade arbetskollegor som hjälper varandra att lyckas i en bra arbetsmiljö? Då kan du vara vår nästa medarbetare.

En attraktiv arbetsplats

Här kan du söka lediga tjänster på Karlskogahem. På Karlskogahem är vi cirka 40 medarbetare som arbetar tillsammans.

Karlskogahem vill vara attraktiva arbetsplatserna i Karlskoga. En förutsättning för att Karlskogahem ska upplevas som attraktiv arbetsplats är att alla medarbetare känner stolthet och engagemang i sitt arbete. Stolta och engagerande medarbetare blir ambassadörer som sprider ett gott rykte om Karlskogahem till kunder, leverantörer och andra intressenter vilka kan vara potentiella kandidater.

Att företagets medarbetare trivs, mår bra, har rätt kompetens, är aktivt delaktiga och har möjlighet att påverka utformningen av verksamheten är en förutsättning för allas engagemang, vilja och förmåga att utföra ett bra arbete.

Våra medarbetare ska ha goda förutsättningar att göra en bra arbetsinsats utifrån våra hyresgästers behov och önskemål. Detta säkerställer vi genom kompetensutveckling, löpande uppföljning av arbetsinsatser, bra ledarskap samt bra kommunikation om vår gemensamma värdegrund.