Skötsel av din uteplats

Vi på Karlskogahem vill att alla ska trivas i sin boendemiljö. För dig som har förmånen att ha en uteplats i anslutning till din lägenhet innebär det en glädje, men också ett ansvar att sköta om den.
Håll ordning på din uteplats och använd den inte för förvaring av sådant som inte hör hemma där såsom skräp, trasiga cyklar, kyl och frys, etc.

Karlskogahem genomför rutinmässigt besiktning av uteplatser och om din inte skulle vara bra skött påpekar vi det och kommer återigen och kollar den. Som hyresgäst har du alltid ansvar att sköta om din uteplats.

Har du frågor, förbättringsförslag eller önskemål angående din uteplats är du välkommen att kontakta oss.

Gräsklippning

I samråd med Hyresgästföreningen har Karlskogahem kommit överens om att gräsklippning av uteplats ska skötas av dig som hyresgäst fr.o.m. 15 april, 2017. Karlskogahem har gräsklippare till låns som är utplacerade vid olika adresser;

  • Ekehjelmsvägen 5-9 (källaren)
  • Bigatan (miljörummen)
  • Baggängsvägen 28 och 42 (miljörummet för grovsopor)
  • Skrantahöjdsvägen 60 B (bredvid entrén)
  • Timmermansvägen 2-4 och 5-11 (källarkorridor)
  • Murarvägen 12-14 (källarkorridor)
  • Skogsrundan 7 och 17 (miljörummet)

I foldern För dig med uteplatsPDF  kan du som hyresgäst läsa mer om skötseln av din uteplats.

Din odlingslott

Om du inte har en uteplats eller trädgård kan en odlingslott vara ett bra alternativ. Odla dina egna blommor och grönsaker och låt odlingslotten i Skogsparken bli din egen oas. För att odlingsområdet ska vara så trevligt som möjligt är det några saker vi vill att du ska tänka på.

Planera din odlingslott
Innan det är dags att sätta igång med odlingen är det bra att planera hur du vill att odlingslotten ska se ut.

Visa hänsyn till dina odlingsgrannar
Odlingslotten ska hållas i i vårdat skick och fri från ogräs.
Undvik att använda kemiska bekämpningsmedel.
Plantering av höga och vida växter får inte ske så att det stör odlingen på grannens lott.
Växthus får inte sättas upp. Men drivbänk eller liknande går bra. Höjden får inte överstiga 1,2 meter.

Redskapsbod och gemensamma ytor
Alla som hyr odlingslott har tillsammans ansvar för att se till att redskapsboden och gemensamma ytor hålls rena.

Vatten
Karlskogahem ansvarar för att sätta på och stänga av vattnet beroende på säsong.

Besiktning
För att området ska hålla sig fint besiktas området minst två gånger per år.

Uppsägning
Om du säger upp din odlingslott ska jordytan vara städad och rensad innan den lämnas. Uppsägningstiden är en kalendermånad.