Konst hos Karlskogahem

Vi har konst i uppsatta i flera av våra områden.

Bergmästaren

Alfonso Giusti Metzner, ”Tidens flykt” 1989, solur utanför entrén.

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlandsvägen 6

Calevi Tenhovaara, ”Vågspel” 1986, relief i kvarteret Örnen.

 

 

 

 

 

 

 

Torpdalen

Lennart Kindgren, ”Rondo” 1970

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlandsvägen 3

Christofer Svedjeby, fasadkonst 2019 uppförd i samband med Karlskoga Motorsportsvecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skranta sjukhem

Göran Persson, relief 2015

 

 

 

 

 

 

 

Ekehjelmsvägen 5-9

Göran Persson, ”Blandskog” 1991