Parkeringsplats

Parkeringsplatser finns i anslutning till alla våra bostäder. På vissa områden finns även bilplats med motorvärmaruttag. Du kan endast hyra parkeringsplats om du hyr en lägenhet av oss i samma område.

Garage

I vissa av våra områden finns kall- och varmgarage. På ett fåtal områden finns carport. Vi har även centralgarage på Skrantafallet, Värmlandsvägen, Skolgatan, Knut Wistrands väg och Saxlyckevägen. En del har kamerabevakning. Dessa är tydligt märkta och skyltade med att kamerabevakning sker. Du kan endast hyra garage om du hyr en lägenhet av oss i samma område. Bor du inte hos oss men vill hyra garage kan du hyra en plats i våra centralgarage på Skrantafallet och Saxlyckevägen.

Moms på parkering och garageplats

Enligt Skatteverkets regler lägger vi på 25 procent moms på månadshyran för parkering och garageplats som inte ligger i det område där du bor. Detta gäller även dig som inte hyr bostad av Karlskogahem utan endast parkering och garageplats. Momsen införs direkt vid nyteckning av avtal.

Om du hyr bilplats

Hyr du en egen parkeringsplats ansvarar du själv för snöröjning och halkbekämpning av parkeringsplatsen liksom skottning vid garage eller carport. Använder du motorvärmare får sladden inte hänga kvar på stolpen när du är ute och kör.

SMS-parkering

Vi har infört sms-parkering i alla områden där vi idag har besöksparkering.

Laddplats för elbil

Kontakta oss innan du köper en elbil.  Karlskogahem vill gärna erbjuda laddplatser till alla som önskar, men man har inte alltid tekniska förutsättningar för det.

Därför uppmanar vi alla våra bostadshyresgäster att kontakta oss innan man köper en elbil. Då kan vi utreda om vi har förutsättningar att erbjuda en laddplats i anslutning till bostaden.

Varje enskilt ärende utreds eftersom förutsättningarna inom beståndet varierar . Om en laddplats kan erbjudas är det långtidsladdning (3kw) som gäller.

Vi vill även passa på att påminna om att det inte är tillåtet att ladda bilen i ett vanligt vägguttag. Vi följer Elsäkerhetsverkets rekommendationer och laddning i vanligt vägguttag medför en brandrisk.

Parkering på gården

Generellt för samtliga områden gäller att vid i- och urlastning får man åka in på gården och stå högst tio minuter på ett och samma ställe. Om fordonet fortfarande står kvar efter tio minuter så tolkas det som att det är parkerat och kommer att medföra påföljd av kontrollavgift.

Detsamma gäller vid in- och avflyttning, förutsatt att ingen verksamhet pågår vid fordonet. Pågår i- och avlastning bedöms det som att fordonet inte är parkerat.

Securitas genomför rutinmässig kontroll inom bostadsbeståndet för att förhindra fel- eller långtidsparkering. Får man kontrollavgift och har synpunkter ska dessa lämnas in skriftligen till den angivna adressen med motivering. Adressen finns på kontrollavgiftens baksida.