Parkeringsplats

Parkeringsplatser finns i anslutning till alla våra bostäder. På vissa områden finns även bilplats med motorvärmare.
Prisexempel för bilplats är 88 kronor/månad samt 166-200 kronor/månad för bilplats med motorvärmaruttag.

Garage

I vissa av våra områden finns kall- och varmgarage. På ett fåtal områden finns carport. Vi har även centralgarage på Skrantafallet, Centrum, Skolgatan, Sandviken och Saxlyckevägen. En del har TV-övervakning.
Prisexempel för garage är cirka 327-454 kronor/månad.

Moms på parkering och garageplats

Enligt Skatteverkets regler lägger vi på 25 procent moms på månadshyran för parkering och garageplats som inte ligger i det område där du bor. Detta gäller även dig som inte hyr bostad av Karlskogahem utan endast parkering och garageplats. De nya momsreglerna införs direkt vid nyteckning av avtal.

Om du hyr egen bilplats

Hyr du en egen parkeringsplats ansvarar du själv för snöröjning och halkbekämpning av parkeringsplatsen liksom skottning vid garage eller carport. Använder du motorvärmare får sladden inte hänga kvar på stolpen när du är ute och kör.

SMS-parkering ersätter parkeringsautomater

Vi har infört sms-parkering i alla områden där vi idag har besöksparkering.

För att hyra garage eller p-plats, kontakta Bobutiken, telefon 0586–657 10.