Karlskogahem AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Karlskogahems webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Karlskogahems webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Oskäligt betungande anpassning

Karlskogahem AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

På webbplatsen publiceras kundtidningen Karlskogaliv samt bolagets årsredovisningar, löpande i PDF-format. De flesta av dessa dokument omfattas inte av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, med tanke på publiceringsdatum, men även de som kommer från 2019 bedömer vi vore oskäligt betungande att göra tillgängliga med tanke på den begränsade efterfrågan. Alla kommande årsredovisningar kommer att publiceras som tillgängliga PDF-dokument.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Det finns ett antal nyhetsartiklar som offentliggjorts före 2018-09-23 och som inte längre är aktuella. Dessa omfattas inte av lagkraven. Här kan finnas t.ex. bilder med text eller otillgängliga dokument.

Hur vi testat webbplatsen

Liljedal Communication har gjort en oberoende granskning av Karlskogahems webbplats.

Senaste bedömningen gjordes den 23 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 8 oktober 2020.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi eftersträvar att vår webbplats ska vara så tillgänglig som möjligt. Om du ändå upptäcker några problem eller anser att vi inte uppfyller lagkraven, får du gärna meddela oss så att vi kan kontrollera och, om möjligt, vidta nödvändiga åtgärder.

Kommentarsfunktion

Du kan använda det här formuläret om du hindras av bristande tillgänglighet på vår webbplats, så ska vi försöka hjälpa dig, och om möjligt även åtgärda bristen.

Om du vill att vi ska svara behöver du ange kontaktuppgifter. Dina uppgifter kommer endast användas för att kunna besvara dig.