Vår värdegrund är vår kompass som leder oss rätt i vardagen, i det vi gör och hur vi gör det.

Våra värdeord är ansvar, trygghet och gemenskap.

Vi tar ansvar

Vi har alla ett ansvar för att bidra till en trivsam bomiljö. Vi värnar om varandra och genom förtroende skapar vi en gemensam trygghet. Att ge och ta ansvar innebär att vi tillsammans kan skapa en attraktiv plats där vi kan leva och bo på.

Vi skapar trygghet

Att skapa en trygg miljö där vi verkar, umgås och lever är en självklarhet för oss. Vi värnar om varandra och respekterar våra olikheter. Alla har rätt att vara sig själva. I en trygg och omfamnande miljö kan vi bygga broar för att utvecklas tillsammans.

Vi bygger gemenskap

Att bygga för en gemensam, utvecklande och inkluderande framtid gör att vi skapar en plats där alla har lika rätt till en åsikt. Vi hittar våra likheter, uppskattar våra olikheter och tar tillvara på de erfarenheter och kunskaper vi har tillsammans.

Tillsammans tar vi ansvar, skapar trygghet och bygger gemenskap.