När ska hyran betalas

Hyran ska betalas i förskott och vara oss tillhanda senast sista vardagen varje månad.

Hur ska hyran betalas

Hyresinbetalningen görs via bankgiro 5353-2321, antingen med hjälp av ditt inbetalningskort eller via din Internetbank. Tänk på att alltid fylla i ditt OCR-nummer. OCR-numret står skrivet längst ner till vänster på din hyresavi.

Hyresavi som e-faktura

E-faktura innebär att du får fakturan direkt till din internetbank. Det är via internetbanken som du gör anmälan. Det är även dit du vänder dig om du har några frågor om e-faktura.

Svar på de vanligaste frågorna hittar du nedan.

Hur anmäler jag mig till e-faktura?
Anmälan gör du via din internetbank. Efter tre till åtta veckor får du din första elektroniska faktura.

Kan någon annan än kontoinnehavaren få fakturan?
Ja

Vilken information finns på e-fakturan?
E-fakturan innehåller samma uppgifter som finns på pappersavin.

När får jag e-fakturan?
Den kommer till din internetbank vid samma tidpunkt som du skulle ha fått pappersavin.

När ska e-fakturan betalas?
När du har kontrollerat och godkänt din faktura ser banken till att e-fakturan betalas på förfallodagen.

Hur vet jag att jag fått en e-faktura?
Du får ett meddelande på internetbanken när det finns en e-faktura att betala.

Vad händer om jag missar att betala?
Ett kravbrev skickas ut i pappersform.

Får jag pappersfaktura?
Nej, när du är anmäld till e-faktura får du inte längre någon pappersavi.

Kan jag kombinera e-faktura med autogiro?
Det går utmärkt att kombinera autogiro och e-faktura. Kontakta vår ekonomiavdelning så hjälper vi dig,
tel 0586-657 16.

Autogiro

Autogiro är ett bekvämt sätt att betala hyran utan att behöva bevaka förfallodagar . Det enda villkoret är att du ser till att det finns pengar som täcker hela månadshyran på ditt konto på förfallodagen. Om det inte finns tillräckligt med pengar på kontot dras ingen hyra.

Är du intresserad? Blankett för autogiro finner du under blanketter i menyn.

Det går utmärkt att kombinera e-faktura och autogiro.

Har du frågor? Kontakta ekonomiavdelningen på telefonnummer 0586-657 00 eller ekonomi@karlskogahem.se

Om hyran inte betalas i tid

Vi har överlåtit vår kravverksamhet till Intrum Justitia. För dig som kund innebär detta att vid försenad hyresinbetalning kommer Intrum Justitia att skicka ut ett kravbrev. Kravbrevet innehåller förfallet belopp, inkassokostnader och dröjsmålsränta.