Karlskogahem AB

Vi är ett av Karlskoga Kommun helägt företag. Verksamheten bedrivs i huvudsak inom Karlskoga tätort dels med egen personal dels med hjälp av upphandlade tjänster.

Karlskogahem i korthet

Organisationsnummer: 556046-8885
Verkställande direktör: Urban Linder
Bostadslägenheter: 2 445 st
Lokaler: 144 st
Nettoomsättning: 207 767*
Soliditet: 17,2* %
Medarbetare: 39 personer. Könsfördelningen är 44% kvinnor och 56% män.

* Från bokslutet 2021

Foto. Höghus i rött tegel. Bilden är tagen snett underifrån. Himlen är blå.