Karlskogahem AB

Vi är ett av Karlskoga Kommun helägt företag.  Verksamheten bedrivs i huvudsak inom Karlskoga tätort dels med egen personal dels med hjälp av upphandlade tjänster.

Karlskogahem i korthet
Organisationsnummer: 556046-8885
Verkställande direktör: Urban Linder
Bostadslägenheter: 2 666 st
Lokaler: 144 st
Nettoomsättning: 207 767*
Soliditet: 17,2* %
Medarbetare: 42 personer varav 25 män och 17 kvinnor

* Från bokslutet 2016