Karlskogahem AB

Vi är ett av Karlskoga Kommun helägt företag. Verksamheten bedrivs i huvudsak inom Karlskoga tätort dels med egen personal och dels med hjälp av upphandlade tjänster.

Karlskogahem i korthet

Organisationsnummer: 556046-8885
Verkställande direktör: Urban Linder
Bostadslägenheter: 2 519 st
Lokaler: 132 st
Nettoomsättning: 240 902*
Soliditet: 29* %
Medarbetare: 43 personer. Könsfördelningen är 37% kvinnor och 64% män.

* Från bokslutet 2023