Vad är IMD?

Inom vissa av Karlskogahems fastigheter använder vi oss av individuell vattenmätning och debitering, eller IMD som det också kallas. Det innebär att du som hyresgäst har en viss del varmvatten som ingår i din hyra. Om du överskrider den mängden blir du debiterad och om du använder mindre får du pengar tillbaka. Priset är i dagsläget 70 kr/m³.

Karlskogahem följer Allmännyttans riktlinjer för normalförbrukning, som är beräknad till 400 liter varmvatten per kvm boendeyta/år. För nybyggda och nyrenoverade hus, som Fruktlunden, Loviselund och Bergsmanshuset är beräkningen 350 liter per kvm boendeyta/år.

Varför IMD?

Fördelen med detta är att det blir en mer jämlik fördelning, då den som använder mer varmvatten får betala istället för att kostnaden delas av alla boende. Du som hyresgäst får också möjlighet att påverka din boendekostnad, då minskad förbrukning leder till lägre kostnad.

Att använda mindre varmvatten är också snällare mot vår miljö. Ju mindre vatten som behöver värmas upp desto mindre blir vårt utsläpp av växthusgaser.

Vilka områden har IMD?

  • Skogsrundan 16-22
  • Fruktlunden
  • Loviselund
  • Bergsmanshuset
  • Värmlandsvägen 8-10-12
  • Grundläggarvägen
  • Timmermansvägen
  • Murarvägen