Att känna sig trygg i sitt boende är viktigt

Karlskoga är i grunden en trygg stad, men vi kan och vill alltid bli bättre. Kampanjen Snacka om trygghet genomförs av Karlskoga kommun tillsammans med Karlskogahem, Karlskoga Energi & Miljö, polis och räddningstjänst. Det blir fjärde året för kampanjen som tidigare har gett goda resultat och idéer till vår verksamhet. Programmet för 2024 hittar du på kommunens hemsida (klickbar länk)!

 

 

 

Det här är vad vi på Karlskogahem hittills gjort, eller som ligger i närtid, för tryggheten i våra områden:

 

Områdesvandringar

Tillsammans går representanter från fastighetsavdelningen, serviceavdelningen och kund- & marknadsavdelningen igenom område för område på plats. Genom dessa områdesvandringar får vi ett helhetsbild av våra hus och omgivande miljö. Vi fokuserar på trygghetskänslan vilket kan upplevas i till exempel belysning och växtlighet. Varje vandring utmynnar i en lista med åtgärder som sedan fördelas avdelningsvis inom Karlskogahem.

Nya miljöhus

På flera adresser har vi byggt nya, rymliga miljöhus. Alla miljöhus har stora fönster med god insyn, passersystem och belysning som styrs efter stolpbelysning. Detta gör att miljöhuset blir tryggare, då alla ser och syns. Passersystemet gör att inte obehöriga kan komma in, vilket även det ökar känslan av trygghet.

 

Kvällsarbete

Boendeutvecklarna arbetar kvällstid ungefär var tredje vecka. Kvällsarbetet görs för att kunna rondera och synas i våra områden utanför kontorstid och då kunna möta hyresgäster lättare.

Utveckling av mötes- och lek/aktivitetsplats

På Skrantahöjdsvägen 22-34 pågår arbete med att utveckla området mellan gårdarna. Arbetet önskar vi kommer leda till ökad närvaro av personer i olika åldrar som kan mötas och leka tillsammans. Att känna till sina grannar är ett väldigt viktigt steg i trygghetsupplevelsen. När en känner till de som bor i ens närhet skapas en familjär känsla och tryggheten ökar.

 

Belyst pergola

Från våra hyresgäster på Sandviksvägen 7-9 fick vi in önskemål om belysning i pergolan. Det är annars en plats som kan upplevas otrygg då det är mörkt. Förutom att installera belysning (som samstyrs med stolpbelysning) passar vi även på att byta ut soffor och bord i pergolan.

 

Väderskydd för cyklar

Gamla väderskydd på Kilstavägen 10 har renoverats, målas upp och kommer förses med låsbara skjutgrindar. Den allmänna uppfräschningen tillsammans med lås ökar trygghetskänslan, då det syns att området är välförvaltat och säkert.

 

Renoverade gårdar

På Bregårdgatan 17-19 & Hantverksgatan 1-3 har gårdarna renoverats och tillgänglighetsanpassats för att öka användningen av gemensamma ytor.

 

Renoverad lekplats

På Timmermansvägen har vi renoverat lekplatsen för att få fler barn att nyttja den. Fler boende som använder sig av utemiljön skapar en känsla av trygghet.

 

Nyplantering

Vid varje nyplantering har med vi med oss val av växter utifrån en trygghetsaspekt. Det betyder att vi tar hänsyn till placering, höjd och utbredning av växtlighet för att skapa öppna och välkomnade ytor.

 

Lokal på Skogsrundan 2

Här har en samlingsplats för barn skapats, med möjlighet till både lek och lärdom. Barn som annars inte har åldern inne för fritidsgårdar, men inte heller har fritids efter skolan, kan här mötas och få en meningsfull fritid. Lokalen håller vanligen öppet 1 dag/veckan, med extra öppettider under skollov.

 

 

Vill du veta mer om kampanjen? Klicka här för att komma till kommunens hemsida!