Karlskogahem anlägger ängsmark

I år kommer Karlskogahem att låta gräset växa på några utvalda ställen, för att främja den biologiska mångfalden. Vill du läsa mer om vårt projekt ”Ängsmark”? Klicka här!