Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för Karlskogahem och den sponsrade verksamheten. Karlskogahem stödjer en verksamhet med kontanta medel eller tjänster under avtalad tid. Motprestationen kan bestå av till exempel reklam eller mervärde för Karlskogahems hyresgäster.

Syfte

Sponsringens syfte är att stärka Karlskogahems profil och varumärke genom att exponeras och associeras med positiva aktiviteter som en del av det långsiktiga varumärkesarbetet. Sponsringen ska också bidra till att göra Karlskoga till en attraktiv bostadsort med rikt föreningsliv, ett mångkulturellt utbud och positiva arrangemang. Sponsring kan ske av föreningar, organisationer och evenemang.

Riktlinjer

Karlskogahem samarbetar i första hand med föreningar som arbetar med barn- och ungdomsverksamhet på lokal nivå i deras idrottsliga och kulturella utövande.

Vid beslut av sponsring ska en noggrann bedömning i varje enskilt fall göras för att se till att sponsringen sker korrekt och i sammanhang som stödjer Karlskogahems värdegrund, vision, övergripande uppdrag och mål. Karlskogahems sponsring ska utgå från ett jämställdhetsperspektiv (mellan kvinnor och män). Sponsringen ska därför ske så att den aktivt främjar jämställdheten i samhället och i Karlskoga. Vikten av jämställd idrott och föreningsliv är av stor betydelse för Karlskogahem, därför är vår målsättning att ge samma villkor till dam- som herrverksamheter.

Sponsringsinsatserna och dess omfattning bedöms utifrån i vilken grad verksamheten;

  • stödjer barn och ungdomars aktiviteter inom idrott, kultur eller annat samhällsengagemang.
  • stärker Karlskogahems varumärke
  • bidrar till att göra Karlskoga till en attraktiv bostadsort
  • ger Karlskogahems kunder ett mervärde
  • når många människor i samhället

Karlskogahem sponsrar inte;

  • verksamhet som kan uppfattas som omoralisk eller oetisk
  • vinstdrivande verksamheter
  • politisk eller religiös verksamhet
  • enskilda utövare eller privatpersoner

Behandling av personuppgifter

Läs mer om hur vi behandlar din personuppgifter.

 

Vill du söka sponsring hos oss?

Exempelvis inriktning, aktiviteter, antal medlemmar, lag, ungdomsverksamhet, satsningar, projekt etc.
Vad kan ni erbjuda som gagnar våra hyresgäster?