Karlskogahems styrelse

Styrelsen består av styrelseordförande samt fyra ledamöter som representerar både den politiska majoriteten och oppositionen i Karlskoga kommun. Styrelsen innehåller även två opolitiska ledamöter som är sakkunniga. Styrelsen utses av kommunfullmäktige.

Från vänster
Marketta Loiske, ledamot
Anders Nyberg, ledamot
Nina Höijer, suppleant
Tomas Samuelsson, ledamot
Urban Linder, vd Karlskogahem AB
Bo Andersson, ledamot
Agneta Wästbjörk, suppleant
Rolf Lindberg, ordförande
Lars Hultkrantz, ledamot