Styrelsen består av styrelseordförande samt fyra ledamöter som representerar både den politiska majoriteten och oppositionen i Karlskoga kommun. Styrelsen innehåller även två opolitiska ledamöter som är sakkunniga. Styrelsen utses av kommunfullmäktige.

  • Tomas Samuelsson, ordförande (M)
  • Sven-Olov Axelsson, vice ordförande (S)
  • Per-Olof Södergren (C)
  • Anneli Lyckeborn (L)
  • Lena Mileraux (S)
  • Bo Andersson, sakkunnig
  • Ulf Rohlén, sakkunnig

Suppleanter

  • Kerstin Ekström (M)
  • Lars Lund (KD)
  • Samer Alzeraii (S)