Karlskogahems styrelse

Styrelsen består av styrelseordförande samt fyra ledamöter som representerar både den politiska majoriteten och oppositionen i Karlskoga kommun. Styrelsen innehåller även två opolitiska ledamöter som är sakkunniga. Styrelsen utses av kommunfullmäktige.

  • Tomas Samuelsson, ordförande (M)
  • Sven-Olov Axelsson, vice ordförande (S)
  • Kerstin Gustavsson (M)
  • Per-Olof Södergren (C)
  • Christina Gustavsson (S)
  • Bo Andersson, sakkunnig
  • Ludvig Eriksson, sakkunnig

Suppleanter:

  • Christer Wallquist (KD)
  • Anneli Lyckeborn (L)
  • Lena Mileraux (S)

Övre raden från vänster: Lena Milreaux, Christer Wallquist, Tomas Samuelsson, Per-Olof Södergren, Kerstin Gustavsson, Christina Gustavsson, Bo Andersson

Nedre raden från vänster: Ludvig Eriksson, Urban E. Linder, Sven-Olov Axelsson