Under din tid som sökande i vår bostadskö samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan/intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. . Personuppgifterna behövs för att administrera ansökningar och intresseanmälningar om att hyra en bostad. Följande personuppgifter registreras: namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, ekonomiska uppgifter, önskat boende, boendeförhållande vid ansökan, arbetsgivarens namn, boendereferens, hyresvärdens kontaktuppgifter.

Uppgifterna ligger kvar så länge du står i vår kö. Om du inte önskar stå kvar som sökande kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.