Nolltolerans – för din säkerhet

Foto. En barnvagn, en pulka och en sparkcykel står parkerade i ett trapphus och de blockerar porten. Ett stort kryss är illustrerat över prylarna.

Entréer, trapphus, loftgångar, vindar och källargångar ska hållas fria från föremål och brännbart material som till exempel barnvagnar, dörrmattor, skor och leksaker m.m.Trapphuset, loftgångar och källargångar är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram.

250 kronor för uthämtning av saker

För dig och dina grannars säkerhet accepterar vi inte att det förvaras saker i gemensamhetsutrymmena. Därför kommer dessa att forslas bort och kan hämtas ut mot en avgift på 250 kronor. Kontakta oss om du behöver hämta ut något som forslats bort.