Nolltolerans – för din säkerhet
Entréer, trapphus, loftgångar, vindar och källargångar ska hållas fria
föremål och brännbart material som till exempel barnvagnar,
dörrmattor, skor och leksaker m.m.

Trapphuset, loftgångar och källargångar är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner.

Även ambulanspersonal med bår måste kunna
komma fram.

250 kronor för uthämtning av saker
För dig och dina grannars säkerhet accepterar vi inte att det förvaras saker i
gemensamhetsutrymmena. Därför kommer dessa att forslas bort och kan
hämtas ut mot en avgift på 250 kronor. Kontakta oss om du behöver hämta
ut något som forslats bort.