Fördelarna med säkerhetsdörr är många. Förutom förbättrat inbrottsskydd får du även bättre ljudisolering, tätar mot dofter från trapphus, tittöga och inget byte av lås eller nycklar behövs.

En säkerhetsdörr höjer standarden i din lägenhet.  Notera att det därför tillkommer en hyreshöjning efter aktuellt års pris. För närvarande är höjningen 111kr per månad (2023-års nivå).

Vill du beställa en RC3 klassad dörr? Maila oss på kontakt@karlskogahem.se