Uppsägning

Uppsägningtid
Uppsägningstiden är tre kalendermånader.
Exempel: Du måste säga upp dig senast den 31 mars för att få räkna april, maj, juni som uppsägningstid.
Uppsägningen ska göras skriftligen och lämnas till Bobutiken. På baksidan (eller nedre delen) av ditt hyresavtal finns en del för uppsägning som du skriver på. Kom ihåg ditt telefonnummer och gärna din nya adress.

Uppsägningstid när jag flyttar inom Karlskogahem
Vid byte inom Karlskogahem är uppsägningstiden två månader. Uppsägningstiden för din nuvarande bostad måste samordnas med den du ska flytta till.
Ska du flytta till en lägenhet där den nuvarande hyresgästen har tre månaders uppsägning? Då gäller den uppsägningstiden även om du flyttar inom Karlskogahem.

Visning av din lägenhet
Under uppsägningstiden kommer du att bli kontaktad av bostadsökande som vill se din lägenhet. Ni kommer själva överens om tid för det.

Besiktning av lägenheten
I samband med uppsägningen bokas en tid för förbesiktning. Vid avflyttning görs en slutbesiktning där vi kollar städning med mera. Det är bra om du kan vara med för då kan vi undvika eventuella missförstånd och oklarheter i bedömningen av lägenhetens skick.

El
Kom ihåg att beställa slutavläsning av ditt elabonnemang. Karlskoga Energi & Miljö kontaktar du på telefon 0586-750 100.

Internet
Du måste även säga upp/flytta ditt internetabonnemang hos din internetleverantör. Det underlättar för den nya hyresgästen att snabbt få igång internet.

Städning vid avflyttning
Det är mycket att tänka på när du ska flytta. Vid uppsägningen får du information och tips att tänka på vid till exempel städningen.
Tänk på att städa ordentligt efter dig och boka städbesiktning gärna två veckor innan utflytt. Om du får anmärkningar på städningen så debiteras du kostnaden för att städa lägenheten.

Nycklar
Samtliga nycklar och tvättlås ska lämnas till receptionen senast kl 12.00 på utflyttningsdagen. Du ska lämna tillbaka alla nycklar. Om alla nycklar inte lämnas tillbaka måste ett cylinderbyte göras och du debiteras kostnaden:
1 500 kr–2 500 kr.