Uppsägning – hur går det till?

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är tre kalendermånader. Exempel: Du måste säga upp senast den 31 mars för att få räkna april, maj, juni som uppsägningstid.

Vill du säga upp ditt hyresavtal? Det gör du enklast med mobilt bank-ID på Mina Sidor. Du kan även lämna eller skicka in din uppsägan till Bobutiken. På baksidan (eller nedre delen) av ditt hyresavtal finns en sektion för uppsägning som du då skriver på. Kom ihåg att även skriva med ditt telefonnummer och din nya adress. Du postar sedan din uppsägan till Karlskogahem AB, Box 471, 691 27 Karlskoga.

När ditt avtal avslutas kommer även dina poäng i bostadskön att nollställas. Du behöver då åter registrera dig som bostadssökande om du önskar att samla poäng.

När du flyttar inom Karlskogahem

Vid byte inom Karlskogahem är uppsägningstiden två månader. Uppsägningstiden för din nuvarande bostad måste samordnas med den du ska flytta till. Ska du flytta till en lägenhet där den nuvarande hyresgästen har tre månaders uppsägning? Då gäller den uppsägningstiden även om du flyttar inom Karlskogahem.

 

Vid flytt till vårdboende

Hyresgäster som flyttar till ett vårdboende har en uppsägningstid på en (1) månad. Vid uppsägning av hyresavtalet lämnas en kopia på kontraktet från vårdboendet in. Vi behöver även uppgifter till kontaktperson.

 

Uppsägning av dödsbo

Vid uppsägning av dödsbo gäller en kalendermånad om uppsägningen inkommer inom tre månader efter dödsfallet. I annat fall är det tre månaders uppsägningstid. Vid uppsägning lämnas en kopia på dödsfallsintyget från Skatteverket in, samt underskrift och kopia på legitimation från samtliga dödsbodelägare. Det går även att lämna in en fullmakt från samtliga dödsbodelägare. Ange även namn och kontaktuppgifter till den som representerar dödsboet.

Besiktning av lägenheten

I samband med uppsägningen bokas en tid för förbesiktning. Vid avflyttning görs en slutbesiktning där vi kollar städning med mera. Det är bra om du kan vara med vid besiktningen för att undvika eventuella missförstånd och oklarheter i bedömningen av lägenhetens skick.

Visning av din lägenhet

Vi kontaktar dig efter en godkänd förbesiktning för att boka en visning av lägenheten.

El

Kom ihåg att beställa slutavläsning av ditt elabonnemang. Kontakta Karlskoga Energi & Miljö på telefon 0586-750 100.

Internet

Du måste även säga upp/flytta ditt internetabonnemang hos din internetleverantör. Det underlättar för den nya hyresgästen att snabbt få igång internet.

Städning vid avflyttning

Det är mycket att tänka på när du ska flytta. Vid uppsägningen får du information och tips att tänka på vid till exempel städningen. Du kan även klicka här för att läsa en broschyr med tips när du ska flytta! (PDF). Tänk på att städa ordentligt efter dig och boka städbesiktning gärna två veckor innan utflytt. Om du får anmärkningar på städningen har du en chans att åtgärda dessa. Om anmärkningarna inte är åtgärdade vid en ombesiktning debiteras du kostnaden för att städa hela lägenheten.

Nycklar

Samtliga nycklar och brickor ska lämnas till Bobutiken senast kl 12.00 på utflyttningsdagen. Du ska lämna tillbaka alla nycklar. Om alla nycklar inte lämnas tillbaka måste ett cylinderbyte göras och du debiteras kostnaden:
1 500 kr–2 500 kr.