Stab

Urban E Linder
VD 0586-657 77
Lillemor Hedström
Administratör
Karima Loucif Müller
Kommunikatör

HR

Jenny Becker
HR-chef
Rebecca Landö
HR-partner

Ekonomiavdelningen

Vi på ekonomiavdelningen ansvarar för redovisningen med bokslut och årsredovisning. Vi jobbar också med frågor inom hyresdebitering och fakturering. Kravhanteringen har vi överlåtit till Intrum Justitia AB. Det är till oss du vänder dig om du har frågor om din hyra eller är intresserad av att betala din hyra via autogiro.
Therese Hengärde Torpfeldt
Ekonomichef
Anita Björkmon
Redovisningsassistent
Lena Wallberg Olsson
Ekonomiassistent

Fastighetsavdelningen

På vår avdelning ser vi till att våra fastigheter mår bra. Detta gör vi genom underhåll, reparationer och drift. En annan del som är viktig för oss är miljöfrågor, vi jobbar kontinuerligt med att hitta bra lösningar för att bl.a minska vår energiförbrukning. Allt detta gör vi för att våra hyresgäster ska få ett så tryggt och bekvämt boende som möjligt.
Jan Eriksson
Fastighetschef
Magnus Gustavsson
Bygg- och gruppsamordnare, Teknik
Thomas Andersson
VVS-samordnare
Anders Eriksson
Ventilationssamordnare
Anneli Hoffner-Lekberg
Mark- och miljösamordnare
Dennis Stridh
El/IT-samordnare
Tobias Nyvelius
El/styr-tekniker
Micael Björkbacka
Arbetsledare
Annelie Bröms
Fastighetsskötare
Lena Agerhem Karlsson
Fastighetsskötare
Madelene Johansson
Fastighetsskötare
Theres Fransson
Fastighetsskötare
Daniel Book
Reparatör
Despot Stojanovic
Reparatör
Kim Hjort
Reparatör
Alexander Wojcik (tjänstledig)
Reparatör
Simon Lundin
Reparatör
Pierre Viklund
Reparatör
Lars Blideskär
Reparatör
Åke Östman
Reparatör
Lars Ohlson
VVS-tekniker/Reparatör

Kund- och marknadsavdelningen

I Bobutiken finns våra säljare som ansvarar för uthyrning av lägenheter, garage, parkeringsplatser och förråd. Söker ni lägenhet använder ni med fördel vår internettjänst. I Bobutiken finns dator som ni kan nyttja och där kan ni även få personlig hjälp av våra säljare. Besöksadress: Skrantafallet 9A, Karlskoga I Receptionen jobbar Kundvärdarna som ansvarar för hanteringen av lägenhetsnycklar, brickor och passerkort till både garage och tvättstugor.
Peter Vogler
Kund- och marknadschef
Maida Halimic
Administrativ utvecklare
Anna-Karin Sköld
Områdesansvarig
Per-Olov Larsson
Områdesansvarig
Sören Karlsson
Områdesansvarig
Viktoria Sidoroff
Områdesansvarig
Besart Gashi
Boendeutvecklare
Patricia Eriksson
Boendeutvecklare
Caroline Björk
Säljare
Maria Israelsson
Säljare
Lina Andersson
Vik. kundvärd
Soha Atie (tjänstledig)
Kundvärd
Torbjörn Wallin
Kundvärd
Göran Andersson
Kundvärd, felanmälan

Dataskyddsombud

Erica Skyllkvist
Dataskyddsombud - Degerfors kommun 0586-486 02