Kund- och marknadsavdelningen

På Kund- och marknadsavdelningen arbetar uthyrare, kundvärdar, projektadministratör/kommunikatör, områdesansvariga samt boendeutvecklare. Vi är med dig som hyresgäst hela vägen, från avtalsskrivning och nyckeluthämtning till avflyttningsbesiktning och nyckelinlämning. Vårt fokus är att våra hyresgäster ska trivas och att våra områden ska vara attraktiva. Därför ägnas mycket tid till hyresgästsaktiviteter, trygghetsarbete och annat som ytterligare kan förbättra boendemiljön.
Peter Vogler
Titel: Kund- och marknadschef

peter.vogler@karlskogahem.se (Peter Vogler)

Andreas Myr
Titel: Områdesansvarig

andreas.myr@karlskogahem.se (Andreas Myr)

Sören Karlsson
Titel: Områdesansvarig

soren.karlsson@karlskogahem.se (Sören Karlsson)

Peter Persson
Titel: Områdesansvarig

peter.persson@karlskogahem.se (Peter Persson)

Besart Gashi
Titel: Boendeutvecklare

besart.gashi@karlskogahem.se (Besart Gashi)

Carl Nässlander
Titel: Boendeutvecklare

carl.nasslander@karlskogahem.se (Carl Nässlander)

Karima Loucif
Titel: Kommunikatör/Seniorutvecklare

karima.loucif@karlskogahem.se (Karima Loucif)

Anna-Karin Sköld
Titel: Kundvärd

anna-karin.skold@karlskogahem.se (Anna-Karin Sköld)

Marie Holmberg
Titel: Kundvärd

marie.holmberg@karlskogahem.se (Marie Holmberg)

Hilda Vilén
Titel: Kundvärd (vikariat)

hilda.vilen@karlskogahem.se (Hilda Vilén)

Merima Saranovic
Titel: Kundvärd

merima.saranovic@karlskogahem.se (Merima Saranovic)

Torbjörn Wallin
Titel: Kundvärd

torbjorn.wallin@karlskogahem.se (Torbjörn Wallin)

HR

Rebecca Landö
Titel: HR-partner

rebecca.lando@karlskogahem.se (Rebecca Landö)

Ekonomiavdelningen

Vi på ekonomiavdelningen ansvarar för redovisningen med bokslut och årsredovisning. Vi jobbar också med frågor inom hyresdebitering och fakturering. Kravhanteringen har vi överlåtit till Svea inkasso. Det är till oss du vänder dig om du har frågor om din hyra eller är intresserad av att betala din hyra via autogiro.
Therese Hengärde Torpfeldt
Titel: Ekonomichef

Therese.Torpfeldt@karlskogahem.se (Therese Hengärde Torpfeldt)

Lillemor Hedström
Titel: Administratör

lillemor.hedstrom@karlskogahem.se (Lillemor Hedström)

Lena Wallberg Olsson
Titel: Ekonomiassistent

lena.wallberg.olsson@karlskogahem.se (Lena Wallberg Olsson)

Jenny Wirf
Titel: Ekonom

jenny.wirf@karlskogahem.se (Jenny Wirf)

Fastighetsavdelningen

På vår avdelning ser vi till att våra fastigheter mår bra. Detta gör vi genom underhåll, reparationer och drift. En annan del som är viktig för oss är miljöfrågor, vi jobbar kontinuerligt med att hitta bra lösningar för att bl.a minska vår energiförbrukning. Allt detta gör vi för att våra hyresgäster ska få ett så tryggt och bekvämt boende som möjligt.
Jan Eriksson
Titel: Fastighetschef

jan.eriksson@karlskogahem.se (Jan Eriksson)

Magnus Gustavsson
Titel: Byggprojektledare

magnus.gustavsson@karlskogahem.se (Magnus Gustavsson)

Linnea Fazlic
Titel: Byggsamordnare

linnea.fazlic@karlskogahem.se (Linnea Fazlic)

Thomas Andersson
Titel: VVS-samordnare

thomas.andersson@karlskogahem.se (Thomas Andersson)

Anders Eriksson
Titel: Ventilationssamordnare

anders.eriksson@karlskogahem.se (Anders Eriksson)

Anneli Hoffner-Lekberg
Titel: Mark- och miljösamordnare

anneli.hoffner@karlskogahem.se (Anneli Hoffner-Lekberg)

Dennis Stridh
Titel: El/IT-samordnare

dennis.stridh@karlskogahem.se (Dennis Stridh)

Tobias Nyvelius
Titel: El/styr-tekniker

tobias.nyvelius@karlskogahem.se (Tobias Nyvelius)

Serviceavdelningen

På serviceavdelningen ser vi till att våra fastigheter och områden är hela, rena och snygga. Avdelningen består av reparatörer och fastighetsskötare. Reparatörerna utför alla slags reparationer, invändigt och utvändigt, i våra fastigheter. Våra fastighetsskötare ser till ordning och reda i våra områden.
Micael Björkbacka
Titel: Servicechef

micael.bjorkbacka@karlskogahem.se (Micael Björkbacka)

Madelene Johansson
Titel: Fastighetsskötare

madelene.johansson@karlskogahem.se (Madelene Johansson)

Patrik Sundqvist
Titel: Fastighetsskötare

(Patrik Sundqvist)

Lena Agerhem Karlsson
Titel: Fastighetsskötare

Lena.Karlsson-Agerhem@karlskogahem.se (Lena Agerhem Karlsson)

Martin Flood
Titel: Fastighetsskötare

martin.flood@karlskogahem.se (Martin Flood)

Theres Fransson
Titel: Fastighetsskötare

theres.fransson@karlskogahem.se (Theres Fransson)

Samuel Larsson
Titel: Fastighetsskötare

samuel.larsson@karlskogahem.se (Samuel Larsson)

Joakim Andersson
Titel: Fastighetsskötare

joakim.andersson@karlskogahem.se (Joakim Andersson)

Joakim Kohlscheeen
Titel: Fastighetsskötare

joakim.kohlscheen@karlskogahem.se (Joakim Kohlscheeen)

Daniel Book
Titel: Reparatör

daniel.book@karlskogahem.se (Daniel Book)

Peter Andersson
Titel: Reparatör

peter.andersson@karlskogahem.se (Peter Andersson)

Despot Stojanovic
Titel: Reparatör

despot.stojanovic@karlskogahem.se (Despot Stojanovic)

Magnus Sjöström
Titel: Reparatör

magnus.sjostrom@karlskogahem.se (Magnus Sjöström)

Alexander Wojcik
Titel: Reparatör

alexander.wojcik@karlskogahem.se (Alexander Wojcik)

Pierre Viklund
Titel: Reparatör

pierre.viklund@karlskogahem.se (Pierre Viklund)

Roger Mattsson
Titel: Reparatör

roger.mattsson@karlskogahem.se (Roger Mattsson)

Åke Östman
Titel: Reparatör

ake.ostman@karlskogahem.se (Åke Östman)

Dataskyddsombud