Stab

Karima Loucif Müller
Kommunikatör
Lillemor Hedström
Administratör

Ekonomiavdelningen

Vi på ekonomiavdelningen ansvarar för redovisningen med bokslut och årsredovisning. Vi jobbar också med frågor inom hyresdebitering och fakturering. Kravhanteringen har vi överlåtit till Intrum Justitia AB. Det är till oss du vänder dig om du har frågor om din hyra eller är intresserad av att betala din hyra via autogiro.
Mårten Saverstam
Vik. ekonomichef
Nadja Piric (tjänstledig)
Ekonomichef
Lena Wallberg Olsson
Ekonomiassistent
Anita Björkmon
Redovisningsassistent

Fastighetsavdelningen

På vår avdelning ser vi till att våra fastigheter mår bra. Detta gör vi genom underhåll, reparationer och drift. En annan del som är viktig för oss är miljöfrågor, vi jobbar kontinuerligt med att hitta bra lösningar för att bl.a minska vår energiförbrukning. Allt detta gör vi för att våra hyresgäster ska få ett så tryggt och bekvämt boende som möjligt.
Jan Eriksson
Fastighetschef
Lars Ohlson
VVS-montör
Anders Eriksson
Ventilationssamordnare
Tobias Nyvelius
El/styr-tekniker
Dennis Stridh
El/IT-samordnare
Thomas Andersson
VVS-samordnare
Magnus Gustavsson
Byggsamordnare

Förvaltningsavdelningen

I Bobutiken finns våra säljare som ansvarar för uthyrning av lägenheter, garage, parkeringsplatser och förråd. Söker ni lägenhet använder ni med fördel vår internettjänst. I Bobutiken finns dator som ni kan nyttja och där kan ni även få personlig hjälp av våra säljare. Besöksadress: Skrantafallet 9A, Telefon: 0586 – 657 10. I Receptionen jobbar Kundvärdarna som ansvarar för hanteringen av lägenhetsnycklar, brickor och passerkort till både garage och tvättstugor. Telefon: Felanmälan 0586 – 657 20, Växel: 0586 – 657 00.
Besart Gashi
Boendeutvecklare
Anna-Karin Sköld
Kundvärd/uthyrare
Peter Vogler
Förvaltningschef
Maida Halimic
Arbetsledare
Caroline Björk (tjänstledig)
Uthyrare
Maria Israelsson
Uthyrare
Marie Holmberg
Uthyrare
Lina Andersson
Kundvärd
Per-Olov Larsson
Besiktningsansvarig
Sören Karlsson
Besiktningsansvarig
Patricia Eriksson
Boendeutvecklare
Viktoria Sidoroff
Boendeutvecklare/besiktningsansvarig
Soha Atie (tjänstledig)
Kundvärd
Torbjörn Wallin
Kundvärd
Göran Andersson
Boservice
Anneli Hoffner-Lekberg
Arbetsledare
Annelie Bröms
Fastighetsskötare
Anmar Hussein
Fastighetsskötare
Despot Stojanovic
Fastighetsskötare
Lena Agerhem Karlsson
Fastighetsskötare
Madelene Johansson
Fastighetsskötare
Theres Fransson
Fastighetsskötare
Micael Björkbacka
Arbetsledare
Bo Helsing
Reparatör
Daniel Book
Reparatör
Kim Hjort
Reparatör
Alexander Wojcik
Reparatör
Simon Lundin
Reparatör
Pierre Viklund
Reparatör
Åke Östman
Reparatör

Dataskyddsombud

Erica Skyllqvist
Dataskyddsombud - Degerfors kommun 0586-486 02