Flytta till Karlskogahem

När du söker lägenhet hos oss gäller följande:

  • du ska ha fyllt 18 år
  • du ska ha ett svenskt personnummer
  • du får ställa dig i kö vid 16 år
  • du får inte ha någon hyresskuld
  • du ska uppfylla Karlskogahems krav gällande inkomst, skulder och betalningsanmärkningar
  • du ska ha goda referenser från din tidigare hyresvärd
  • du ska kunna betala hyran med din inkomst
  • du ska ha en gällande hemförsäkring

Som inkomst räknas bland annat lön med anställning i minst sex månader, pension, a-kassa, studiemedel, inkomst av kapital och egen rörelse.

Karlskogahem förbehåller sig rätten att ta kreditupplysning på samtliga sökande kunder och kontrollera tidigare boende samt rätten att göra den slutliga bedömningen om hyresavtal ska tecknas.

Vi ställer även krav på att du som tecknar kontrakt har en gällande hemförsäkring. Många tror att hemförsäkringen endast täcker skador på hyresgästen egendom, men skulle något hända, som till exempel brand eller en omfattande vattenskada, är det hemförsäkringen som täcker kostnaden. Kontrollera även att din hemförsäkring täcker eventuella saneringskostnader för skadedjur.

Du måste vara skriven på den adress där den hyrda lägenheten ligger. Detta gör vi för att säkerställa att den som hyr lägenheten verkligen har behov av den. Dessutom vill vi motverka olovlig andrahandsuthyrning. Personer som inte bor i lägenheten får heller inte vara skrivna där.

Antal boende per lägenhet

Normen för antalet boende per lägenhet är två personer per rum (ej kök).

Flytta från Karlskogahem

Om du vill flytta från Karlskogahem är din uppsägningstid tre kalendermånader. Uppsägningen räknas alltid från den sista i månaden oavsett när i månaden du säger upp din lägenhet. Din uppsägningstid hittar du på ditt hyresavtal.

Flytta inom Karlskogahem

Även när du flyttar inom Karlskogahem ställs krav på att du ska ha skött dina hyresbetalningar och för övrigt inte ha några anmärkningar som hyresgäst.

När du byter bostad inom Karlskogahem är din uppsägningstid två kalendermånader. Detta förutsätter att den lägenhet du flyttar till är vakant och att du står som kontraktsinnehavare på den nya lägenheten. Uppsägningen räknas alltid från den sista i månaden oavsett när i månaden du säger upp din lägenhet.

Uppsägningstiden för din nuvarande bostad måste samordnas med den du ska flytta till. Ett exempel: ska du flytta till en bostad där den nuvarande hyresgästen har tre månaders uppsägning? Då är det denna uppsägningsperiod som gäller, även om du flyttar inom Karlskogahem.

Flytta till bostad med behovsprövning

Om du ska flytta till ett boende med behovsprövning förmedlat av Karlskoga kommun gäller en kalendermånad som uppsägningstid.