Parkeringsplatser och garage

Parkeringsplats
Parkeringsplatser finns i anslutning till alla våra bostäder. På många områden finns även bilplats med motorvärmare.

Garage
I vissa av våra områden finns kall- och varmgarage att hyra. På ett fåtal områden finns carport. Vi har även centralgarage på Skrantafallet, Värmlandsvägen, Badstugatan, Knut Wistrands väg, Skolgatan och Saxlyckevägen. En del har TV-bevakning.

Moms på parkering och garageplats
Enligt Skatteverkets regler lägger vi på 25 procent moms på månadshyran för parkering och garageplats som inte ligger i det område där du bor. Detta gäller även dig som inte hyr bostad av Karlskogahem utan endast parkering och garageplats. De nya momsreglerna införs direkt vid nyteckning av avtal.

Ordningsregler

Väggar får ej täckas med plast, skivor eller liknande. Biltvätt får endast ske på anvisad plats (spolplatta). Du får endast förvara 4 däck och 5 liter drivmedel i godkänt förvaringskärl i ditt garage. Följande fordon är tillåtna på din bilplats:

  • Bil
  • Permobil
  • Motorcykel
  • Moped
  • Fyrhjuling

I Centralgaraget Skrantafallet är även följande fordon tillåtna:

  • Vattenskoter
  • Trailer inkl. båt
  • Släpkärra

Om du hyr egen bilplats
Hyr du en parkeringsplats ansvarar du själv för snöröjning och halkbekämpning av parkeringsplatsen liksom skottning vid garage eller carport. Använder du motorvärmare får sladden inte hänga kvar på stolpen när du är ute och kör.

SMS-parkering ersätter parkeringsautomater
Vi har infört sms-parkering i alla områden där vi idag har parkerings-automater. Anledningen är att de nya mynten inte fungerar i p-automaterna. Vi använder Parkster som du kan läsa mer om här.