Vad ingår i hyran

Precis som för en vanlig lägenhet ingår

  • värme och varmvatten
  • sophämtning
  • underhåll
  • boservice som åtgärdar felanmälan
  • skötsel av utemiljö och trappstädning
  • kabel-tv med grundutbud
  • mervärden som till exempel kundtidning, bussresor, teaterresor och möjlighet att hyra gästlägenhet för långväga besökare

Vad ingår inte i hyran

  • Hushållsel
  • Hemtjänst och hemsjukvård ingår inte. Att få en god vård och omsorg är en del i att vara trygg i sitt hem. Om du behöver stöd i hemmet vänder du dig till Karlskoga kommuns servicecenter, telefon 0586-610 00.