Tillgänglighet

Gemensamt för seniorbostäderna är att alla har bra tillgänglighet och kan nås utan trappor. Antingen ligger lägenheten helt i markplan eller så finns hiss som stannar i nivå med bostaden. En del lägenheter saknar trösklar och har rymliga badrum.

I vissa områden finns lokaler för gemensamma aktiviteter.

Om du har en bestående funktionsnedsättning och behöver anpassa din permanenta bostad för att underlätta, kontakta Karlskoga Kommun eller läs mer på deras webbplats.