Akut reparationsarbete på fjärrvärmeledning i centrala Karlskoga

Torsdagen den 3 november sker ett akut reparationsarbete på en fjärrvärmeledning i centrala Karlskoga. Berörda gator i Karlskogahems bestånd är Bergsmansgatan och Kyrkogårdsgatan  Under tiden för arbetet är fjärrvärmen avstängd vilket innebär att berörda fastigheter inte har tillgång till värme och varmvatten.

Läs mer på :  https://www.karlskogaenergi.se/