Karlskoga kommun har sålt fastigheten väster om Gösta Berlingsväg 15-17, vilket innebär att infarten till 15:on  kommer att upphöra.
Vi hänvisar våra hyresgäster som bor på Gösta Berlingsväg 15 att använda befintlig infart på baksidan av 5:an.

Med Vänlig hälsning

Karlskogahem AB