Den 5-7 november deltog anställda från Karlskogahem vid SABOs Integrationsdagar, som anordnades i Östersund. Det var två dagar fyllda av föreläsningar och studiebesök med fokus på integration. Det fanns även tillfälle till nätverkande med andra allmännyttiga bostadsbolag för utbyte av erfarenheter och arbetssätt för att inspirera det fortsatta integrationsarbetet.

 

Foto. Presentationsmaterial på storbild på scenen. Foto. Kvinna med mörkt hår står på scenen och föreläser.