Fruklunden fyller 10 år!

I år är det 10 år sedan Fruktlunden stod färdigt för inflyttning.
Själva byggandet signalerade en vändpunkt både för Karlskoga och Karlskogahem, där vi gick från rivningar till byggande av hus.
Jubiléet firas med våra hyresgäster på Fruktlunden under maj månad!
Vill du läsa mer om Fruktlunden och Karlskogahems historia? Vår jubileumsbok (75 år) finns att läsa digitalt här: