På måndag den 24/9 kommer de nya cykelförråden att driftsättas på Baggängen. Detta innebär att man endast kan ta sig in i förråden med sin aptusbricka.
De befintliga brickorna kommer per automatik att vara aktiverade och fungera med start måndag.
De nya cykelförråden är märkta med husnummer och trappuppgång.
Exempel:
  •  40AB – endaste boende i angivet husnummer och trappuppgång har tillträde
  • 40 – samtliga i hus 40 har tillträde