Vi tar endast emot den sökande på visning av lägenheter. Detta för att minska antalet personer och därmed minska eventuell risk för smittspridning. Det betyder att anhöriga och/eller vänner inte kan följa med in i lägenheten under visningen, utan bara den som sökt lägenheten.