Ny lag

Från 1:a januari 2024 är det lag på att samla in använt matfett.

Många spolar ner överblivet matfett direkt i diskhon. Det stelnar och fastnar i rören vilket leder till minskad kapacitet eller stopp i ledningarna.

I värsta fall kan det orsaka källaröversvämningar eller utsläpp av orenat avloppsvatten i naturen. Fett lockar även till sig skadedjur.

Tidigare har man kunnat slänga sitt insamlade matfett i restavfall, men nu ska det lämnas in på återvinningscentral (Mosserud). Om det bara gäller mindre mängder fett så går det även bra att torka rent exempelvis stekpannan med ett hushållspapper som sedan slängs bland matavfallet.

Behöver du en tratt för att kunna samla in matfett? Välkommen till Bobutiken eller till Karlskoga Energi och Miljö för att hämta en! Du kan se hur insamling ska gå till på filmen nedan: