Varje år spolar vi i Karlskoga ner 75 ton skräp som inte hör hemma i toaletten. Bara tre saker ska spolas ner – kiss, bajs och toalettpapper.

Spola bara ner kiss, bajs och andra kroppsvätskor i toaletten – och toalettpapper så klart. Annat skräp orsakar problem i avloppsrör, reningsverk och till slut i vår miljö.

Är du en fulspolare?

En fulspolning är när något annat än toalettpapper och kroppsvätskor spolas ner i toaletten. Vanliga saker som fulspolas är bomullstussar, tops, snus, flytande kemikalier, tamponger, bindor, våtservetter, mediciner, fimpar, kondomer, kattsand, hår, plåster och tandtråd.

Vad händer när jag fulspolar?

  • Det kan bli stopp i avloppsrören.
  • Utrustningen i reningsverket slits och blir förstörd.
  • Vattnet blir dyrare eftersom det är svårare att rena.
  • Kvaliteten på det renade vattnet kan försämras.
  • Möckeln som du badar och fiskar i kan bli förorenad.

Det är skillnad på papper och papper

Toalettpapper är tillverkat för att lösas upp i vatten till skillnad från servetter och hushållspapper som har en pappersstruktur som är gjord för att hålla ihop för en bra uppsugning. Därför orsakar de ofta stopp när de klumpar ihop sig med annat olämpligt skräp som har spolats ner. Även våtservetter ställer till problem när de spolas ner.

Hårstrån

Att lite hår slinker ner i avloppet när man duschar är svårt att undvika. Men att spola ner hår som fastnat i hårborsten är direkt olämpligt. Hår är segt och hållbart och fungerar lite som armering bland annat nerspolat skräp. Tillsammans klumpar det ihop sig och fastnar i avloppsrören.

Snus och cigaretter

Snus och cigaretter innehåller tungmetaller och när du spolar ner det i toaletten sprids kadmium och andra gifter i avloppsvattnet och hamnar till slut i naturen. I Karlskoga spolas 3,6 ton snus ner i toaletten varje år. Släng prillan och fimpen i papperskorgen istället.

Kemikalier och läkemedel

Reningsverket klarar inte av att rena bort alla kemiska ämnen när kemikalier och läkemedel spolas ner. Därför hamnar en del av ämnena till slut i våra vattendrag och sjöar. Det får förödande konsekvenser för fiskar, fåglar och andra däggdjur som lever på vattenlevande djur och organismer. De värsta ämnena kan orsaka cancer, skada arvsmassan eller fortplantningsförmågan och påverka hormonsystemet.

Lämna in gamla mediciner på apoteket. Flytande kemikalier, som till exempel aceton, målarfärg, hårfärg och smink lämnas på återvinningscentralen.

Tänk också på att använda skonsamma rengöringsmedel när du städar toan. Det är lätt att tro att det blir renare när du städar med starka rengöringsmedel, men i de flesta fall räcker det med såpa. Antibakteriella produkter kan vara giftiga för vattenlevande organismer och ge negativa effekter i vattenmiljöer.

Tillsammans kan vi göra skillnad

Tack för att du inte fulspolar. Genom att ha en papperskorg i badrummet blir det lätt att spola rätt.

Tillsammans gör vi en insats för Karlskogas vatten.