Nu startar vi!

Vi kommer under vecka 11 börja grovsopa våra områden.
Det innebär att vi kommer att köra med maskiner i områdena och ta upp det mesta av gruset.
Sedan kommer vi att komma tillbaka för att blåsa rent gräsmattor och göra slutfinishen.

För att förenkla sopningen får du gärna ställa din cykel i cykelrummet. Har du en parkeringsplats blir vi väldigt tacksamma om du sopar fram gruset från din parkering.
Finns det en sopkvast i entrén så får du gärna sopa fram gruset även där, så vi kommer åt med maskinen.
När vi kommer tillbaka till området och gör slutsopningen så kommer vi att stänga av parkeringar så vi får med allt grus då.

Vi kommer att börja grovsopa våra områden i Sandviken.

Vi har vattenspridare på våra sopmaskiner men det finns risk att det dammar en del och vi hoppas att alla har överseende med detta.

Vid frågor får du gärna kontakta Micael Björkbacka på micael.bjorkbacka@karlskogahem.se