Foto. Rökförbudsskylt uppsatt på en tegelfasad.

Från första juli i år träder en ny tobakslag i kraft.

Denna lag innebär ett utökat rökförbud, som nu även gäller allmänna platser utomhus och utanför entréer till rökfria lokaler.

Inom Karlskogahems områden kommer det nya rökförbudet främst beröra lekplatser och entréer till lokaler. Vi kommer sätta upp skyltar som informerar om rökförbudet samt montera ner askkoppar.