“En typisk arbetsdag för mig är ganska oplanerad”

 


Titel:
VVS-samordnare
Ålder: 42
Fritidsintressen: Fiske och friluftsliv
Anställd på Karlskogahem sedan: 2013
Det bästa med jobbet: Det är en stor variation i min yrkesroll


Hur kom det sig att det blev fastighetsbranschen för dig?
-Det var en ren tillfällighet. Jag kände att jag behövde utvecklas vidare och fick genom en tillfällighet se en jobbannons om en VVS-samordnare på Karlskogahem. Resten måste ha varit ödet.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?
-En typisk arbetsdag för mig är ganska oplanerad. Den innehåller ibland uppgifter som berör planerade projekt och sådana vi planerar framöver eller hur vi ska lösa ett problem som uppkommit, samtidigt som det händer mycket oförutsett på olika håll som jag hjälper till med.

Vilka egenskaper är viktiga i ditt jobb?
-Noggrannhet, öppenhet och VVS-kompetens.

På vilket sätt känner du att du utvecklas i jobbet?
-Jag får i mitt arbete ofta tillfälle att komma med förslag och det är alltid kul att få gehör för de tankar och idéer som jag framför.

Vad betyder Karlskogahems värdeord ”öppenhet, enkelhet, respekt, ansvar och lojalitet” för dig i din vardag?
-De betyder väldigt mycket. Jag bär med mig dem in i mötet med våra hyresgäster. Att bemöta med öppenhet när hyresgästen upplever ett problem. Det är viktigt att med enkelhet förklara vad som kan orsaka problemet och hur vi kommer arbeta vidare med det. Det är viktigt att ta ansvar för uppgiften så det blir utfört och på rätt sätt. Det är också viktigt i min vardag att vara lojal mot hyresgästerna och företagets riktlinjer när jag utför mitt arbete.