Nya entreprenörer!

Från första april har vi nya, och nygamla, entreprenörer som utför arbete i vårt bestånd.

Glas: Fallqvist glasmästeri

Hiss: TK Elevator Sweden AB

Måleri:
Område 1 (söder om E18): Krafft Måleri
Område 2 (norr om E18): Måleritjänst