Du som söker lägenhet, eller vill ha förslag utifrån dina önskemål, gå in och uppdatera din profil!

Vi har nu en ny indelning vad gäller områden. Indelningen är följande:

Skranta – Murarvägen, Timmermansvägen, Grundläggarvägen

Skogsrundan – Skogsrundan

Skrantahöjden – Skrantahöjdsvägen 6-34

Baggängen – Baggängsvägen, Skrantahöjdsvägen 52-66

Mineralen – Mineralvägen

Ekeby – Gösta Berlings väg

Karlberg – Karlbergsvägen, Såningsvägen, Kilstavägen

Löten – Bigatan

Karls Åby – Ekehjelmsvägen

Bregården – Skolgatan, Knut Wistrands väg

Centralt – Hantverksgatan, Bregårdsgatan, Gustavsgatan, Värmlandsvägen, Järnvägsgatan, Badstugatan, Bergsmansgatan, Bohultsgatan, Kyrkogårdsgatan, Bergrumsvägen

Sandviken – Sandviksvägen, Bergmästaren, Saxlyckevägen, Vindarnas väg

Foto. Ljusgrått och gult hyreshus sett från gatan.