Du som söker lägenhet, eller vill ha förslag utifrån dina önskemål, gå in och uppdatera din profil!

Vi har nu en ny indelning vad gäller områden. Indelningen är följande:

Skranta – Murarvägen, Timmermansvägen, Grundläggarvägen
Skogsrundan – Skogsrundan
Skrantahöjden – Skrantahöjdsvägen 6-34
Baggängen – Baggängsvägen, Skrantahöjdsvägen 52-66
Mineralen – Mineralvägen
Ekeby – Gösta Berlings väg
Karlberg – Karlbergsvägen, Såningsvägen, Kilstavägen
Löten – Bigatan
Karls Åby – Ekehjelmsvägen
Bregården – Skolgatan, Knut Wistrands väg
Centralt – Hantverksgatan, Bregårdsgatan, Gustavsgatan, Värmlandsvägen, Järnvägsgatan, Badstugatan, Bergsmansgatan, Bohultsgatan, Kyrkogårdsgatan, Bergrumsvägen
Sandviken – Sandviksvägen, Bergmästaren, Saxlyckevägen, Vindarnas väg