Karlskogahem AB och Hyresgästföreningen har träffat avtal om 2023 års hyror.
Överenskommelsen innebär en genomsnittlig höjning av hyresnivån med 3,9 %
from 2023-02-01. Höjningen gäller för lägenheter, förråd och lokaler som har
förhandlingsklausul med Hyresgästföreningen.
Höjningen innebär att snitthyran, i Karlskogahems bestånd, ökar från 1 088 kr/m²
till 1 130 kr/m² och år.
För en genomsnittslägenhet om 3 r.o.k. på 64 m², ökar hyran från 5 846 kr/mån till
6 074 kr/mån från och med 2023-02-01.