Den 15 juni sker ett planerat driftavbrott för reparation av en läcka på fjärrvärmenätet. Detta påverkar Nickkällan, Hantverksgatan, Bregårdsgatan, Värmlandsvägen och Gustavsgatan. Under tiden för avbrottet kommer berörda adresser inte att ha tillgång till värme och varmvatten.

Läs mer och håll dig uppdaterad på : https://www.karlskogaenergi.se/