Hyresförhandlingar avseende 2023 års lägenhetshyror pågår och dessa kommer att fortsätta i januari 2023.

Karlskogahem kommer att meddela resultatet av dessa så fort en uppgörelse finns.

Från och med den 1 januari 2023 höjs dock hyran för bilplatser med 10%. Prissättningen för laddplatserna har också setts över. 

Även lokalhyrorna justeras med index från och med 1 januari 2023, enligt avtal.