På grund av systemuppdatering kommer utskicken av decembers hyresavier att bli något försenade. Du förväntas få dem i början av vecka 46.