När två hushåll byter bostad med varandra kallas det direktbyte. Det innebär att du byter bostad direkt med någon annan, utan att behöva tänka på hur lång kötid du har. Det är heller inget krav att den bostad du byter till ska vara en av Karlskogahems lägenheter. Huvudsaken är att ni båda känner att ni hittat rätt bostad!

Ett direktbyte ska godkännas av Karlskogahem och nya hyreskontrakt undertecknas. Sedvanlig prövning görs enligt vår uthyrningspolicy. Har du och den du byter med tidigare uppfyllt era skyldigheter som hyresgäster, så är det i regel inga problem.

Observera att garage och parkeringsplatser inte ingår i ett direktbyte, enbart bostaden!

Har du hittat ett direktbyte? Gör så här:

Fyll i vår blankett för direktbyte och underteckna den, båda parter ska skriva under. Skicka den därefter till oss.

När direktbytet godkänts får ni bestämma dag för flytt och skriva på era nya kontrakt.

Blankett för direktbytePDF