Ett nytt sätt att söka boende

Nu finns Bytestorget, ett sätt för dig att på egen hand söka ny lägenhet. Det är en form av direktbyte, där du lägger upp en annons för din nuvarande lägenhet och beskriver vad du söker.

På Bytestorget kan du som har ett förstahandskontrakt hos Karlskogahem annonsera din lägenhet för ett direktbyte till en annan bostad. Annonsen ligger kvar i 30 dagar.

Så här annonserar du

Logga in på Mina sidor. Längst ner, under delen ”Mina avtal” hittar du knappen ”Bytestorget”.

Klicka på Bytestorget för att skapa din annons. Förutom den beskrivning vi gjort för din lägenhet kan du beskriva lägenheten själv och ange dina önskemål för ett eventuellt byte.

När du sparar annonsen publiceras den direkt på Bytestorget. Du kan alltid gå tillbaka till annonsen för att avbryta den.

Din annons på Bytestorget är publicerad i 30 dagar. Du ser vilka som anmält intresse att byta lägenhet med dig på samma plats som du skapade annonsen.

När du hittat någon du vill byta lägenhet med, fyller ni båda i blanketten för direktbyte och bifogar intyg som styrker din inkomst. Blanketten måste undertecknas av båda parter och vara oss tillhanda minst två månader före månadsskiftet då byte av lägenheter ska ske. Ladda ner blanketten för ansökan om direktbyte (PDF).

När den fullständiga ansökan har lämnats in till Karlskogahem kommer ärendet att handläggas inom 14 dagar.

Vid ett direktbyte sägs alltid ditt gamla hyresavtal upp och din lägenhet besiktas.

Inflyttning får alltså inte ske förrän ansökan har godkänts och nya avtal skrivits.

När du byter till en annan lägenhet nollställs dina köpoäng.

Observera att garage och parkeringsplatser inte ingår i ett direktbyte, enbart bostaden!

Villkor för byte

Du har rätt att byta din lägenhet med någon annan under förutsättning att du och den du byter med kan godkännas enligt vår uthyrningspolicy. Du kan bara byta hyresrätt mot hyresrätt.

När två hushåll väljer att byta lägenhet med varandra kallas det för direktbyte. Det är inget krav att den du byter med också är hyresgäst hos Karlskogahem.

För att få tillstånd till ett lägenhetsbyte krävs att du har beaktansvärda skäl:

  • Ändrade familjeförhållanden; om behovet av en större, mindre eller billigare lägenhet beror på exempelvis tillökning i familjen, inledande av nytt förhållande, separation eller dödsfall.
  • Väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden – önskemål om lägre hyra.
  • Ändrade förhållanden på grund av studier eller arbetsplatsens läge.
  • Väsentligt förbättrad bostadsstandard i form av till exempel en större och/eller nyrenoverad lägenhet.

Du som vill byta en lägenhet som du tidigare fått via byte, måste ha ett starkare skäl om det nya bytet ska ske inom två år från att du bytte till dig din nuvarande lägenhet.