Karlskogahem önskar alla en god jul och ett gott, nytt år!