Karlskogahem AB och Hyresgästföreningen har träffat avtal om 2022 års hyror. Överenskommelsen innebär en genomsnittlig höjning av hyresnivån med 1,5 % from 2022-01-01. Höjningen gäller för lägenheter, förråd och lokaler som har förhandlingsklausul med Hyresgästföreningen.

Höjningen innebär att snitthyran, inom Karlskogahems bestånd, ökar från 1 070 kr/m² till 1 088 kr/m² och år.
För en genomsnittslägenhet om 3 r.o.k. på 64 m² är hyran nu 5 846 kr/mån.

Hyresavierna för januari månad kan, till följd av hyresförhandlingen, vara några dagar försenade.