Policy för paraboler

Inom Karlskogahems bestånd är det tillåtet att montera parabolantenn i anslutning till lägenheterna. Men du måste montera enligt gällande regler och få montaget godkänt av Karlskogahem.

TV via stadsnätet
De flesta av Karlskogahems lägenheter är anslutna till stadsnätet eller kabel-tv. Undersök gärna om tv-utbudet via dessa nät kan vara ett alternativ som passar dig innan du ansöker om paraboltillstånd.

Tillstånd
Innan parabolen monteras ska tillstånd sökas hos Karlskogahem. När antennen är monterad ska hyresgästen anmäla detta så att besiktning och godkännande kan ske. Blankett för ansökan om tillståndöppnas i nytt fönster hämtar du i Bobutiken eller skriver ut härifrån hemsidan.

Regler
En felaktig monterad parabol kan innebära en direkt fara för både människor och fastighet. Följande regler gäller för uppsättning av parabol:

  1. Parabol får endast monteras inom balkong eller uteplats. Ingen del av parabolen får sticka ut utanför balkongen eller uteplatsens gräns.
  2. Parabolen får inte utgöra fara för människor eller fastighet.
  3. Parabolen får placeras på stadigt fundament eller fästas på balkongstång som spänns mellan balkongens golv och tak utan att skruvas fast i borrhål.
  4. Ingen montering får ske genom att borra eller spika hål i fasad, balkongkonstruktion, golv, tak, staket, plank, skärmvägg, dörr- eller fönsterkonstruktion eller på ytter- eller innervägg.
  5. Inga kablar får hänga eller ledas utanför balkongen. Inte heller mellan olika lägenheter.
  6. Parabolen får inte placeras så att den stör granne.
  7. Parabolen får inte monteras inne i lägenhet.
  8. Parabolen får inte medföra driftstörningar för tekniska installationer inom fastigheten.

Vad händer om parabolreglerna inte följs
Avvikelser från ovanstående regler ska omedelbart rättas till genom ommontering eller nedtagning av parabol. Om reglerna inte följs lämnas ärendet över till Kronofogden för handräckning. Kostnaden för detta står hyresgästen för.

Balkongstång
Karlskogahem erbjuder dig som hyresgäst möjlighet att köpa balkongstång för uppsättning av parabol till fördelaktigt pris. Kontakta Bobutiken.