Karlskogahems lägenheter är anslutna till Karlskoga Stadsnät

Fördelarna är många med Stadsnätet. Det ger ett snabbt bredband som är anpassat till all modern datakommunikation i mycket höga hastigheter. Via bredbandsuttaget får du tillgång till Internet med hastighet upp till 100/100 Mbit/s, bredbandstelefoni och bredbands-tv.
Stadsnätet är det enda nät som inte är bundet till någon leverantör, utan är helt öppet. Du som användare kan helt fritt välja bland de leverantörer som finns i nätet.