Foto. En man och en kvinna står framför en bild med bagageluckan öppen. Mannen håller i en flyttkartong.Parkering på gården

Generellt för samtliga områden gäller att vid i- och urlastning får man åka in på gården och stå högst tio minuter på ett och samma ställe. Om fordonet fortfarande står kvar efter tio minuter så tolkas det som att det är parkerat och kommer att medföra påföljd av kontrollavgift.

Detsamma gäller vid in- och avflyttning, förutsatt att ingen verksamhet pågår vid fordonet. Pågår i- och avlastning bedöms det som att fordonet inte är parkerat.

Securitas genomför rutinmässig kontroll inom bostadsbeståndet för att förhindra fel- eller långtidsparkering. Får man kontrollavgift och har synpunkter ska dessa lämnas in skriftligen till den angivna adressen med motivering. Adressen finns på kontrollavgiftens baksida.